XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 7509
G.2 0636 2952
G.3 0286 0404 3227
KK 1 *509
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 0636 D 2952
B 0286 E 0404
C 7509 G 3227

G.1 0391
G.2 7927 0342
G.3 6164 9216 9929
KK 1 *391
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 7927 D 6164
B 0391 E 9216
C 0342 G 9929
G.1 0846
G.2 5145 5555
G.3 2317 3168 1658
KK 1 *846
KK 2 **46
Ký hiệu bộ số
A 2317 D 5555
B 3168 E 5145
C 1658 G 0846
G.1 7194
G.2 3001 8157
G.3 4166 3319 0923
KK 1 *194
KK 2 **94
Ký hiệu bộ số
A 3001 D 3319
B 7194 E 8157
C 4166 G 0923
G.1 5357
G.2 0258 0242
G.3 3238 1308 8902
KK 1 *357
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 5357 D 8902
B 3238 E 0258
C 1308 G 0242
G.1 6801
G.2 9653 5039
G.3 5430 8876 2662
KK 1 *801
KK 2 **01
Ký hiệu bộ số
A 5039 D 6801
B 5430 E 2662
C 8876 G 9653
G.1 4765
G.2 5782 4369
G.3 1612 1344 7456
KK 1 *765
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 1612 D 1344
B 4765 E 7456
C 5782 G 4369
G.1 8413
G.2 4644 2711
G.3 5138 9734 8318
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 9734 D 8413
B 5138 E 4644
C 8318 G 2711
G.1 4445
G.2 2233 6516
G.3 3097 3013 0014
KK 1 *445
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 4445 D 3013
B 6516 E 0014
C 3097 G 2233
G.1 2918
G.2 7906 0033
G.3 1732 3582 9981
KK 1 *918
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 7906 D 0033
B 1732 E 2918
C 3582 G 9981
G.1 8459
G.2 8360 8656
G.3 1849 4239 4366
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 1849 D 4366
B 4239 E 8360
C 8656 G 8459
G.1 5450
G.2 6666 2202
G.3 5176 8569 2739
KK 1 *450
KK 2 **50
Ký hiệu bộ số
A 5176 D 2739
B 8569 E 6666
C 2202 G 5450
G.1 1435
G.2 5458 2198
G.3 7588 6599 2239
KK 1 *435
KK 2 **35
Ký hiệu bộ số
A 2198 D 6599
B 1435 E 2239
C 7588 G 5458

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )