Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ ba,

28/04/2020
Đầu Lô Tô
0 06,07
1 13,16
2 22,25,27
3 31,33,34,36,36
4 41,41,46,49
5 58
6 63,68,69
7 70,72,73
8 80,83
9 95,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

27/04/2020
Đầu Lô Tô
0 01,02
1 12,16,18
2 21,25,27,28
3
4 41,45
5 56,58,58
6 60,61,62
7 73,73,77
8 87,88,89,89
9 90,91,91

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

26/04/2020
Đầu Lô Tô
0 03,06,06,08
1 10,17,19
2 22
3 33,37
4 40,40,42
5 55,59
6 64,67,67,68
7 75,78
8 80,84,85
9 93,95,98

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

25/04/2020
Đầu Lô Tô
0 06
1 13,14,19
2 20,24,25
3 34
4 40,42,42,46,47
5 50
6 60,68
7 78
8 80,80,83,85,86,87,88
9 94,98,98

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

24/04/2020
Đầu Lô Tô
0 02,03,07
1 10,12,18,18
2 27
3 37
4 45,46,49
5 50,50,58
6 61,61,63,69
7 71,71,71,79
8 81,81
9 93,99

Lô tô miền Bắc thứ năm,

23/04/2020
Đầu Lô Tô
0 03,03,03,06,08,08,09
1 10,18,18
2 22,23,26,28
3 31,32
4 44,46
5 58
6 62
7 70
8 81,86
9 90,91,94,95

Lô tô miền Bắc thứ ba,

31/03/2020
Đầu Lô Tô
0 08
1 10,12,15,17,19,19
2
3 30,38
4 45
5 55,57,57,58
6 61,63,68
7 70,73,76,79
8 84,85,89
9 91,94,96

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )